Седми састанак Конференције чланица Карпатске конвенције

У Београду је од 11. до 13. октобра 2023. године одржан Седми састанак Конференције чланица Карпатске конвенције, на коме је Република Србија преузела трогодишње председавање овом регионалном иницијативом. Конференција је организована у партнерству са Програмом уједињених нација за животну средину (УНЕП) и Секретаријатом Карпатске конвенције.

Ревалидациона мисија на територији Унеско Светског Геопарка Ђердап

Од 19. до 23. јула 2023. године на територији Унеско Светског Геопарка Ђердап спроведена је ревалидациона мисија. Важну ознака квалитета, „UNESCO Global Geopark“, ово подручје је добило 2020. године и први је и, за сада, једини УНЕСКО светски геопарк у Србији.

Обавештење о Кањону Бољетинске реке

Међу заштићеним објектима геонаслеђа, не само на подручју Геопарка Ђердап, издваја се по својој атрактивности Кањон Бољетинске реке. Након недавних поплава, Бољетинска река набујала од киша, порушила је обалоутврду, поткопала пут и у највећем делу дуж профила однела га низводно у Дунав.

Обележен Дан ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац

Пригодном свечаношћу којој су присуствовали председници и представници министарстава, локалних самоуправа, регионалне Привредне коморе Зајечар, туристичких организација, јавних предузећа и установа, као и колеге из заштићених подручја, Завода за заштиту природе Србије, факултета и других институција, Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац обележило је Дан предузећа.

Изложба „Стене, скривене боје и облици“

Поводом Светског дана заштите животне средине, Дана Јавног предзећа „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац и Недеље европских геопаркова, 5. јуна 2023. године отворена је изложба Стене, скривене боје и облици у Центру за посетиоце Националног парка и Унеско геопарка Ђердап у Доњем Милановцу.

Дан ЈП „Национални парк Ђердап“ Доњи Милановац

На Светски дан заштите животне средине 1989. године у тадашњем привредном суду у Зајечару регистровано је Предузеће за заштиту и развој Националног парка Ђердап са циљем да обавља послове заштите културних добара, природних и других знаменитости на подручју Националног парка Ђердап. Пар година касније, Законом о националним парковима из 1993. године, Предузеће за заштиту и равој Националног парка Ђердап постаје Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“ са седиштем у Доњем Милановцу.