P9231297

Подручје „Ђердап“ проглашено за Рамсарско подручје

Са уписивањем подручја „Ђердап” у Списак мочвара од међународног значаја Рамсарске конвенције, међувладиног споразума који обезбеђује оквир за националне активности и међународну сарадњу на заштити и одрживом коришћењу влажних подручја, Република Србија има једанаест Рамсарских односно међународно значајних влажних подручја.

Medjunarodni dan predela- NP Djerdap

Обележавање 4. Међународног дана предела у Србији

Министарство заштите животне средине, у сарадњи са ЈП „Национални парк Ђердап“, Заводом за заштиту природе Србије и Шумарским факултетом, обележиће Четврти међународни дан предела у Србији, у понедељак 12. октобра 2020. године у 10 часова у управној згради ЈП „НП Ђердап“’, који је домаћин овогодишњег догађаја.

Evropska nedelja geoparkova

Eвропскa недељa геопаркова обележена виртуелно на друштвеним мрежама

У намери да се подигне свест локалног становништва, али и шире јавности и на занимљив начин представе вредности будућег Геопарка Ђердап, осмишљен је и реализован програм током недеље европских геопаркова.