Obaveštenje o Kanjonu Boljetinske reke

Među zaštićenim objektima geonasleđa, ne samo na području Geoparka Đerdap, izdvaja se po svojoj atraktivnosti Kanjon Boljetinske reke. Nakon nedavnih poplava, Boljetinska reka nabujala od kiša, porušila je obaloutvrdu, potkopala put i u najvećem delu duž profila odnela ga nizvodno u Dunav.

Obeležen Dan JP „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac

Prigodnom svečanošću kojoj su prisustvovali predsednici i predstavnici ministarstava, lokalnih samouprava, regionalne Privredne komore Zaječar, turističkih organizacija, javnih preduzeća i ustanova, kao i kolege iz zaštićenih područja, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, fakulteta i drugih institucija, Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac obeležilo je Dan preduzeća.

Izložba „Stene, skrivene boje i oblici“

Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, Dana Javnog predzeća „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac i Nedelje evropskih geoparkova, 5. juna 2023. godine otvorena je izložba Stene, skrivene boje i oblici u Centru za posetioce Nacionalnog parka i Unesko geoparka Đerdap u Donjem Milanovcu.

Dan JP „Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac

Na Svetski dan zaštite životne sredine 1989. godine u tadašnjem privrednom sudu u Zaječaru registrovano je Preduzeće za zaštitu i razvoj Nacionalnog parka Đerdap sa ciljem da obavlja poslove zaštite kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti na području Nacionalnog parka Đerdap. Par godina kasnije, Zakonom o nacionalnim parkovima iz 1993. godine, Preduzeće za zaštitu i ravoj Nacionalnog parka Đerdap postaje Javno preduzeće „Nacionalni park Đerdap“ sa sedištem u Donjem Milanovcu.

„Ekologijada“

Zahvaljujući saradnji Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap“ i Predškolske ustanove „Marija Munćan“, 1. juna 2023. godine održana je „Ekologijada“, predstava koja je za temu imala ekologiju.