XXII PARKOVIJADA – TARA 2022

XXII PARKOVIJADA – TARA 2022

U Nacionalnom parku Tara, od 16-19. juna održana je XXII Parkovijada pod sloganom „Osećaj se tcarski“. Ova sportska manifestacija je za institucije koje se bave zaštitom životne sredine i zaštitom prirode.