Medjunarodni dan predela- NP Djerdap

Obeležavanje 4. Međunarodnog dana predela u Srbiji

Ministarstvo zaštite životne sredine, u saradnji sa JP „Nacionalni park Đerdap“, Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Šumarskim fakultetom, obeležiće Četvrti međunarodni dan predela u Srbiji, u ponedeljak 12. oktobra 2020. godine u 10 časova u upravnoj zgradi JP „NP Đerdap“’, koji je domaćin ovogodišnjeg događaja.